Проблеми правозастосування

NB: Розділ розробляється.

Варто розділяти право і те, як воно застосовується на практиці – правозастосування. Завдання будь-яких досліджень у цій сфері зменшити відстань між цими категоріями, при цьому визнаючи, що не існує “ідеального закону”, що правозастосування не може збігатись із правом.

Проблема існування права в суспільстві лежить як у площині права, так і соціології права (Sociology of law або Law and Society) або її більш практичної частини – емпіричного правознавства (Empirical Legal Studies). Всі вони мають справу з “екстра-легальними” явищами, тобто тим, що детермінує практику застосування закону. Отже, такі дослідження мають міждисциплінарний характер.

Наше завдання полягає у екстраполяції методів згаданих вище наук на діяльність української поліції. При цьому ми робимо акцент саме на правах людини, що є засобом, для перевірки “ідеальності” закону.

Опубліковано:

Публікації щодо атестування поліцейських:

Більше інформації про діяльність комісій зібрано у відповідному розділі “Завдання до поліції”.