Правозахисна асоціація
“ФРІРАЙТС”

Науково-практичне видання “Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)”

obkladynka1

УДК 351.746.2(477) ББК 67.9(4Укр)401.213
К77
ISBN 978-617-7031-52-8

Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування). Науково-практичне видання / Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. — 120 с.

Науково-практичне видання присвячене системі оцінки ефективності роботи поліції за аналогічним періодом минулого року +1 (АПМР+1 або “палочна система”), яка на практиці продовжує по інерції існувати в органах досудового розслідування, хоча формально була скасована понад рік тому.
Автоматичне перетворення кількісного показника у конкретне управлінське рішення є вкрай шкідливим пострадянським наслідком оцінки роботи поліції в Україні, що призводить не тільки до ряду порушень прав людини у системі кримінальної юстиції, а й до викривлення знання про злочинність в цілому.
У виданні розглядаються такі теми: історія формування системи АМПР+1; механізм функціонування “палочної системи”; чинники, що обумовлюють; стислий виклад проблем до яких вона призводить; актуальні проблеми формування кримінальної статистики; міжнародний досвід оцінки роботи поліції тощо.
Запропоновано власну систему оцінки ефективності роботи органів досудового розслідування шляхом надання якісної оцінки комісіями, які складаються з представників поліції, адвокатури, колишніх працівників правоохоронних органів тощо.
Видання розраховане на широке коло науковців, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями діяльності поліції.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF.

Поділитися

Інші новини