Правозахисна асоціація
“ФРІРАЙТС”

Метою напрямку є сприяння реалізації громадянами права на судовий захист своїх прав і свобод у кримінальному провадженні, посилення судового контролю за дотриманням цих прав і свобод, сприяння  здійсненню правосуддя у кримінальному провадженні на основі верховенства права та забезпеченню права кожного на справедливий суд. Цей напрямок реалізовується шляхом моніторингу за дотриманням у суді прав і свобод учасників кримінального провадження, проведення аналізу та формування висновків щодо стану використання громадянами їх права на судовий захист; проведення просвітницьких заходів щодо підвищення правової обізнаності громадян стосовно можливості судового захисту їх прав і свобод у кримінальному провадженні; експертної оцінки законопроектів, пов’язаних з реформуванням правоохоронних та судових органів, здійсненням судочинства й правосуддя; налагодження та здійснення постійної комунікації з державними органами та органами суддівського врядування щодо впровадження у життя верховенства права відповідно до міжнародних стандартів.

Новини напряму

Усі новини