Правозахисна асоціація
“ФРІРАЙТС”

Основна діяльність

Місією Асоціації УМДПЛ є забезпечення дотримання прав та свобод людини у роботі правоохоронних органів шляхом розвитку дієвого громадського контролю.

Ми прагнемо:

  • Створити ефективну систему громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів.
  • Здійснювати дієвий вплив на роботу правоохоронних органів задля забезпечення відкритості та прозорості в їхній діяльності.
  • Підвищити рівень правової свідомості громадянського суспільства та готовності захищати свої права.
  • Сприяти підвищенню мотивації працівників правоохоронних органів.

Шляхи досягнення:

Основними шляхами досягнення результатів нашою організацією є:

  • Моніторинг: моніторингові кампанії, моніторинг інформаційних повідомлень ЗМІ, запити до органів державної влади — “робота на землі”).
  • Експертна робота (Think tank): надання рекомендацій щодо необхідних системних змін для покращення діяльності правоохоронних органів та дотримання ними прав людини; ініціювання та лобіювання законодавчих ініціатив.
  • Адвокатування: створення громадського резонансу для проведення значимих змін у законодавстві і практиці виконання.

Основні заходи:

– розробка та реалізація форм участі громадськості у контролі за дотриманням прав людини у правоохоронній діяльності;

– розвиток мережі моніторів, які пройшли спеціалізовані тренінги Асоціації та беруть участь у моніторингових кампаніях, збирають інформацію на місцях тощо;

– популяризація знань про права людини серед працівників державних установ та різних груп населення (молоді, школярів тощо);

– реформування правоохоронних органів;

– аналіз українського законодавства в галузі захисту прав людини, підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів, пов’язаних з проблематикою дотримання прав людини;

– вивчення міжнародного досвіду: дослідження практики роботи органів правопорядку у европейських країнах та пошук шляхів імплементації окремих інститутів, що позитивно вплинуть на українські реалії;

– систематичний моніторинг ЗМІ, що надають інформацію про дотримання прав людини правоохронцями та надання експертних коментарів;

– видання друкованих та медійних матеріалів, що допомогають взаємодіяти із органами правопоряду у правовій площині (посібники, брошури тощо).

Про найбільш відомі продукти та проекти дивіться розділ “Основні досягнення”.

 

Поділитися