Аналітичний звіт «Права людини і поліція – 2017»

УДК 351.74.083.1:343.4]:342.7](477)(047.32) П50 ISBN 978-617-7031-70-2

Права людини в діяльності української поліції – 2017. Аналітичний звіт / За заг. ред. Крапивіна Є. О. – К. : Софія-А, 2018 р. – 208 с.

Видання присвячене огляду стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також містить загальний виклад системних проблем в її діяльності та впливу реформи на їх подолання. Головний акцент цьогорічного видання зроблено на аналізі дотримання поліцією прав та свобод людини, пов’язаних із тими блоками роботи поліції, які наразі перебувають в фокусі уваги громадськості та зазнають реформування — кримінальному, громадської безпеки, інформаційному. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, наукових публікаціях, індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації. Щорічне видання започатковано Управлінням моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ) в системі МВС в 2008 році.

Редактор: Крапивін Є. О.
Авторський колектив: Баглай С.В., Каменєв М. В., Крапивін Є. О., Юрчик І.В.
Дизайн та верстка: Юрчик І.В.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF повний звіт, а також cтислий виклад до нього.

Видання публікується за підтримки Фундації Інституту відкритого суспільства (FOSI). Погляди авторів видання не обов’язково відображають офіційну позицію Фундації Інституту відкритого суспільства (FOSI).