Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні. Вип. 11: січень-лютий 2019

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні. Вип. 11: січень-лютий 2019 року. – К. : Асоціація УМДПЛ, ЦППР, 2019. – 8 с.

Відповідальний за випуск: Степан Золотар
Редактори: Олександр Банчук, Євген Крапивін
Дизайн, верстка: Іван Юрчик

Інформаційний бюлетень присвячено перебігу реформи органів правопорядку в Україні, насамперед поліції, прокуратури, Державного бюро розслідувань та змінам у кримінальному, кримінальному процесуальному законодавстві. Видається з метою посилення інформування суспільства, експертного середовища та міжнародних інституцій про стан реформування зазначених органів та сфер їхньої діяльності.

Періодичність: 1 раз / 2 місяці.

Цю публікацію створено за підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.

ЗАВАНТАЖИТИ.