Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в України. №7: травень-червень 2018

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні. Вип. 7: травень-червень 2018 року. – К. : Асоціація УМДПЛ, ЦППР, 2017. – 8 с.

Відповідальний за випуск: Євген Крапивін
Редактори: Олександр Банчук, Марина Цапок
Дизайн, верстка: Іван Юрчик

Інформаційний бюлетень присвячено перебігу реформи органів правопорядку в Україні, насамперед поліції, прокуратури, Державного бюро розслідувань та змінам у кримінальному, кримінальному процесуальному законодавстві. Видається з метою посилення інформування суспільства, експертного середовища та міжнародних інституцій про стан реформування зазначених органів та сфер їхньої діяльності.

Періодичність: 1 раз / 2 місяці.

Цю публікацію створено за підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.

ЗАВАНТАЖИТИ.

Що заважає запуску Державного бюро розслідувань? Policy brief. Липень 2018

Що заважає запуску Державного бюро розслідувань? Policy brief. Липень 2018 – К. : Асоціація УМДПЛ, Правозахисна Ініціатива, 2018. – 4 с.

Попри намагання керівництва ДБР, науковців, експертів з громадського сектору та інших, Верховна Рада України так і не ухвалила пакет законодавчих змін, які необхідні для повноцінного запуску Бюро (мова йде про законопроекти № 5395, 6430 та 7450). Існує низка проблем, що зроблять його роботу низькоефективною, а повноваження обмеженими. Цього недостатньо для початку боротьби з безкарністю правоохоронців, суддів та чиновників, яку так очікують громадянське суспільство та міжнародні партнери. Мова йде як про кадрові проблеми — відсутність оперативних працівників і керівництва середньої ланки, так і недостатні повноваження окремих підрозділів, наприклад оперативних, в частині здійснення оперативно-розшукової діяльності.

У полісі-бріфі представлено перелік цих проблем та можливі шляхи їх вирішення як законодавцем, так і самими органами правопорядку.

Полісі-бріф підготовлено експертом Асоціації УМДПЛ Євгеном Крапивіним та представлено на круглому столі “Що заважає запуску ДБР?”, який відбувся 13 липня 2018 року у приміщенні Апарату Верховної Ради України.

Завантажити видання у форматі PDF.

Аналітичний звіт «Права людини і поліція – 2017»

УДК 351.74.083.1:343.4]:342.7](477)(047.32) П50 ISBN 978-617-7031-70-2

Права людини в діяльності української поліції – 2017. Аналітичний звіт / За заг. ред. Крапивіна Є. О. – К. : Софія-А, 2018 р. – 208 с.

Видання присвячене огляду стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також містить загальний виклад системних проблем в її діяльності та впливу реформи на їх подолання. Головний акцент цьогорічного видання зроблено на аналізі дотримання поліцією прав та свобод людини, пов’язаних із тими блоками роботи поліції, які наразі перебувають в фокусі уваги громадськості та зазнають реформування — кримінальному, громадської безпеки, інформаційному. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, наукових публікаціях, індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації. Щорічне видання започатковано Управлінням моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ) в системі МВС в 2008 році.

Редактор: Крапивін Є. О.
Авторський колектив: Баглай С.В., Каменєв М. В., Крапивін Є. О., Юрчик І.В.
Дизайн та верстка: Юрчик І.В.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF повний звіт, а також cтислий виклад до нього.

Видання публікується за підтримки Фундації Інституту відкритого суспільства (FOSI). Погляди авторів видання не обов’язково відображають офіційну позицію Фундації Інституту відкритого суспільства (FOSI).

Поліцейські комісії в Україні: звіт за результатами дослідження

УДК 351.741:351.9](477)(047.3) П50

ISBN 978-617-7031-71-9

Поліцейські комісії в Україні: звіт за результатами дослідження / Олександр Банчук, Євген Крапивін, Борис Малишев. – К.: Софія-А, 2018 р., – 192 с.

Редактор: Крапивін Є. О.

Літературна редакція: Ярина Чорногуз

Дизайн та верстка: Іван Юрчик

Дослідження присвячене аналізу діяльності поліцейських комісій, до складу яких входять представники громадськості. Поліцейські комісії є новим механізмом вирішення кадрових питань, який запроваджено із реформою органів правопорядку у 2015 році. Вони створюються для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських. Дослідження проводилось протягом другої половини 2017 — першого кварталу 2018 року групою експертів ЦППР та Асоціації УМДПЛ, а також за допомогою партнерських організацій в регіонах України. Дослідники застосовували поширені наукові методи, зокрема аналіз законодавства, глибинні напівструктуровані інтерв’ю з членами поліцейських комісій, збір та аналіз судової практики щодо оскарження рішень комісій тощо. Звіт за результатами дослідження включає в себе інформацію про формування складу комісій, проблеми законодавчого регулювання їхньої діяльності, судову практику оскарження рішень комісій та інші елементи цього механізму участі громадськості у контролі за поліцією. Видання розраховане на широке коло юристів, науковців, працівників органів правопорядку та всіх, хто цікавиться питаннями діяльності поліції.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF повний звіт, а також стислий виклад до нього.

Дослідження проводилось у 2017-2018 рр. експертами Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (Асоціація УМДПЛ) та Центру політико-правових реформ.

Цю публікацію створено за підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в України. №6: березень-квітень 2018

Інформаційний бюлетень про реформу органів правопорядку в Україні. Вип. 6: березень-квітень 2018 року. – К. : Асоціація УМДПЛ, ЦППР, 2017. – 8 с.

Відповідальний за випуск: Сергій Баглай
Редактори: Олександр Банчук, Євген Крапивін
Дизайн, верстка: Іван Юрчик

Інформаційний бюлетень присвячено перебігу реформи органів правопорядку в Україні, насамперед поліції, прокуратури, Державного бюро розслідувань та змінам у кримінальному, кримінальному процесуальному законодавстві. Видається з метою посилення інформування суспільства, експертного середовища та міжнародних інституцій про стан реформування зазначених органів та сфер їхньої діяльності.

Періодичність: 1 раз / 2 місяці.

Цю публікацію створено за підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації не є відображенням офіційної позиції Європейського Союзу.

ЗАВАНТАЖИТИ.