Про нас

У 2016 році Асоціація УМДПЛ заснувала Експертно-аналітичний напрямок, який здійснює аналітичні та незалежні експертні дослідження стану дотримання прав людини в діяльності органів правопорядку.

Враховуючи нинішній стан із дотриманням прав людини та відсутністю стратегічного бачення у подоланні системних порушень прав людини, у 2016 році було започатковано діяльність напряму. До роботи залучаються правозахисники, правники, соціологи, політологи з метою дослідження цих проблем та адвокації змін в діяльності органів правопорядку.


Для нас мірилом ефективності роботи органів правопорядку є стан дотримання ними прав людини при виконанні покладених на них завдань з надання послуг населенню.

Ми досліджуємо системні проблеми в повсякденній роботі українських правоохоронців, які призводять до порушень прав і свобод людини. Розв’язання таких проблем є метою реформ, які мають бути комплексними та орієнтованими на довгостроковий результат.

При цьому діяльність органів правопорядку має орієнтуватись на потреби людини, а не підтримання державного апарату, політичної влади, системи органів тощо. Адвокатуємо конкретні зміни на законодавчому та правозастосовчому рівні.


Стратегічна ціль Експертно-аналітичного напрямку  забезпечення безпеки громадян шляхом реформи органів правопорядку, спрямованої на досягнення ефективності їхньої роботи не за рахунок порушень прав людини, а навпаки — з їх неухильним дотриманням.

Форми роботи Експертно-аналітичного напрямку передбачають використання всього спектру відповідних інструментів: надання коментарів і підготовка публікацій у ЗМІ та на цьому сайті, проведення тематичних наукових досліджень та публікація наукових, науково-практичних видань, зокрема аналітичних звітів та записок за результатами таких досліджень, надання висновків та пропозицій, участь та організація відповідних круглих столів, конференцій, тренінгів тощо.


Теми та завдання експертно-аналітичного напрямку в сфері діяльності поліції:

1. Кримінальна юстиція

Стратегічна ціль: гарантування безпеки громадян шляхом сприяння реформі слідчо-оперативних підрозділів поліції, спрямованої на досягнення ефективності їхньої роботи з неухильним дотриманням прав людини.

Заходи для досягнення:
– розробка та сприяння впровадженню нової системи оцінки ефективності роботи поліції;
– розробка такої системи розподілу навантаження на слідчих поліції, яка би забезпечувала найвищу ефективність, зокрема за рахунок автоматизації процесів;
– перетворення кримінальної статистики в реальний інструмент для ефективного запобігання та протидії злочинності задля безпеки громадян;
– сприяння реформуванню інституту оперативно-розшукової діяльності та його процесуалізація за рахунок вдосконалення інституту НСРД в кримінальному провадженні.

2. Мирні зібрання

Стратегічна ціль: розробка та сприяння в імплементації ефективного механізму забезпечення безпеки під час мирних зібрань із неухильним дотриманням прав людини.

Заходи для досягнення:
– демілітаризація охорони мирних зібрань (зменшення присутності Нацгвардії, збільшення – поліції діалогу, тактичної поліції та інших);
– удосконалення законодавства шляхом ухвалення підзаконного нормативно-правового регулювання мирних зібрань в частині застосування поліцейських заходів примусу;
– впровадження кращих європейських практик у взаємодії поліції з учасниками мирних зібрань. 

3. Захист персональних даних

Стратегічна ціль: імплементація міжнародних стандартів захисту персональних даних в діяльності поліції.

Заходи для досягнення:
– дослідження світових практик законодавчого регулювання використання нагрудних камер (відеореєстраторів) в діяльності поліції;
– розробка та впровадження підзаконного регулюваня використання нагрудних камер (відеореєстраторів) в діяльності поліції (обробка персональних даних, надання третім особам, зокрема ЗМІ тощо);
– розробка та впровадження підзаконного регулювання формування та використання баз (банків) даних в системі МВС.

4. Адміністративно-деліктне законодавство

Стратегічна ціль: гармонізація законодавства про адміністративну відповідальність із стандартами ЄС та практикою ЄСПЛ.

Заходи для досягнення:
– розробка та впровадження інституту кримінальних проступків в діяльності поліції;
– реформування інституту адміністративного правопорушення: скасування або реформування КУпАП;
– встановлення гарантій прав особи, яка притягається до адмін. відповідальності або до якої застосовуються окремі поліцейські заходи (огляд особи, поверхнева перевірка тощо).

5. Реформування поліції

Стратегічна ціль: перетворення пострадянської української поліції на поліцію європейського зразка, яка працює на потреби людини, а не самовідтворення системи.

Заходи для досягнення:
– задля підвищення статусу поліцейського та гарантій його професійної діяльності –зміна системи нарахування грошового забезпечення (зміна співвідношення посадового окладу і премії);
– задля підвищення статусу поліцейського та гарантій його професійної діяльності –розробка та впровадження нової системи притягнення поліцейського до дисциплінарної відповідальності з метою уникнення безпідставних дисциплінарних стягнень як методу впливу керівника на підлеглого;
– деполітизація інституту Голови Нацполіції (зменшення ролі міністра МВС в управлінні поліцією);
– забезпечити належну роботу та правове регулювання атестаційних, поліцейських комісій;
– запровадити реальні механізми ідентифікації кожного уніформованого поліцейського;
– ліквідація/перепідпорядкування іншому відомству поліції охорони, яка виконує невластивої поліції функції;
– реформувати систему поліцейської освіти.