Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2016”

Обкладинка вебУДК 342.72/.73:351.741](477) “2016”
ББК 67.9(4Укр)400.7+67.9(4Укр)401.213

Права людини в діяльності української поліції – 2016. Науково-практичне видання / Упоряд. та ред. Крапивін Є. О. – К. : Софія-А, 2017 р. – 304с.

ISBN 978-617-7031-55-9

Упорядник та редактор: Крапивін Є. О.

Авторський колектив:
Батчаєв В. К., Каменєв М. В., Крапивін Є. О., Малишев Б. В., Чумак Ю. В., Чупров В. В., Шадська У. С., Швець З. С., Швець С. П.

Видання присвячене стану дотримання прав людини в діяльності української поліції протягом року, а також ключовим подіям в сфері поліцейської діяльності — реформі поліції та атестуванню (переатестації) поліцейських.
Головний акцент видання зроблено на аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод людини, що закріплені в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року: порядок розділів та перелік прав, що в ньому висвітлюється, відповідають порядкові статей Конвенції.
Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, наукових публікаціях, індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.
Щорічне видання започатковано Управлінням моніторингу дотримання прав людини (УМДПЛ) в системі МВС в 2008 році.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF.

Перші два розділи також перекладено англійською:
– B. Malyshev. Legal regulation of the Police in the reform context;
– E. Krapivin. Accreditation of the Police in Ukraine: outcomes and conclusions.