Науково-практичне видання “Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)”

obkladynka1

УДК 351.746.2(477) ББК 67.9(4Укр)401.213
К77
ISBN 978-617-7031-52-8

Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування). Науково-практичне видання / Крапивін Є. О. – Київ : Софія-А, 2016. — 120 с.

Науково-практичне видання присвячене системі оцінки ефективності роботи поліції за аналогічним періодом минулого року +1 (АПМР+1 або “палочна система”), яка на практиці продовжує по інерції існувати в органах досудового розслідування, хоча формально була скасована понад рік тому.
Автоматичне перетворення кількісного показника у конкретне управлінське рішення є вкрай шкідливим пострадянським наслідком оцінки роботи поліції в Україні, що призводить не тільки до ряду порушень прав людини у системі кримінальної юстиції, а й до викривлення знання про злочинність в цілому.
У виданні розглядаються такі теми: історія формування системи АМПР+1; механізм функціонування “палочної системи”; чинники, що обумовлюють; стислий виклад проблем до яких вона призводить; актуальні проблеми формування кримінальної статистики; міжнародний досвід оцінки роботи поліції тощо.
Запропоновано власну систему оцінки ефективності роботи органів досудового розслідування шляхом надання якісної оцінки комісіями, які складаються з представників поліції, адвокатури, колишніх працівників правоохоронних органів тощо.
Видання розраховане на широке коло науковців, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться питаннями діяльності поліції.

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ PDF.

Continue reading “Науково-практичне видання “Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від “палиць” до нової системи (на прикладі органів досуд. розслідування)””

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2015”

coverЩороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.11.2015 року — міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини. Результатом такого аналізу є видання, яке ви тримаєте в руках, що було започатковано у 2008 році.
Головний акцент видання зроблено, насамперед, на аналізі дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється, відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах Всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.
Звіт містить 10 розділів, що охоплюють такі галузі прав людини, як дотримання права на життя, свободу та особисту недоторканість, права власності, насильство та жорстоке поводження, боротьба з корупцією тощо. Також в звіт ми не могли не включити розділ, присвячений реформі поліції, — головній події, що мала місце у політиці МВС та Національної поліції 2015 року і суттєво вплинула на роботу певних підрозділів поліції.

ISBN 978-617-7142-23-1

Права людини в діяльності української поліції – 2015. Науково-практичне видання / Упоряд. Крапивін Є.О. – К. : Асоціація УМДПЛ, 2016 р. – 408 с.

Завантажити. Continue reading “Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української поліції – 2015””

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2014″

cover_HR_police_2014Щороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української міліції, надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Головний фокус видання  направлений насамперед на аналіз дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

Завантажити.

Publication is available in English.

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2013″

DSC_0396Щороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.07.2015 року – міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Головний фокус видання  направлений насамперед на аналіз дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

Завантажити.

Publication is available in English.

Науково-практичне видання “Права людини в діяльності української міліції – 2012″

IMG_2347Щороку експерти Асоціації аналізують та узагальнюють стан дотримання прав людини в діяльності української поліції (до 07.07.2015 року – міліції), надаючи цілісну картину порушень прав і свобод людини протягом року. Результатом такого аналізу є це науково-практичне видання, яке було запроваджено 2008 року.

Головний фокус видання  направлений насамперед на аналіз дотримання поліцією основоположних прав та свобод, що закріплені в Європейській конвенції з прав людини: порядок розділів та зміст права, що в ньому висвітлюється відповідає порядкові статей Конвенції. Аналіз ґрунтується на різних джерелах інформації — офіційній статистиці органів державної влади, результатах соціологічних досліджень, матеріалах всеукраїнської моніторингової кампанії «Поліція під контролем», індивідуальних зверненнях громадян та повідомлень в засобах масової інформації.

Завантажити.

Publication is available in English.