Місія

Місія Експертної групи “Поліція під контролем” – сприяння дотриманню прав людини в діяльності поліції шляхом дослідження практики роботи поліції та її відповідності законодавству в галузі поліцейської діяльності та доведення результатів досліджень до відома її керівництва, надаючи рекомендації, проводячи круглі столи, розробляючи стратегічні рекомендації тощо. Також шляхом забезпечення суспільства якісною, експертною та незалежною інформацією про діяльність поліції, що відображає системні проблеми в її діяльності.

Для нас мірилом ефективності роботи органів правопорядку є стан дотримання ними прав людини при виконанні покладених на них завдань з надання послуг населенню.

Напрацювання рекомендацій

Ми намагаємось забезпечити об’єктивною інформацією як людей, котрі приймають рішення, так і будь-якого нашого читача, який зацікавлений у темі поліцейської діяльності. Експертна група намагається бути учасником суспільної дискусії по різним питанням поліцейської діяльності та надавати на її основі конкретні рекомендації щодо шляхів розв’язання системних проблем в діяльності поліції та порушень прав людини, до яких вони призводять.

Невід’ємною частиною наших досліджень та надання рекомендацій є адвокація конкретних змін на законодавчому та правозастосовчому рівні.